Adres

Długie ul. Sanocka 65

Telefon

504 544 565

Email

wyczawski-robert@wp.pl

Ksiądz rezydent

ksiadz

Ks. Stanisław Orzechowski urodził się  17.03.1948 r. w Dębowie – Parafia Przeworsk. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Dębowie ( 1955 -1962  ), rozpoczął dalszą naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku, wieńcząc ją maturą w roku 1966. W tym samym roku wstępuje do Seminarium Duchownego w Przemyślu. W październiku 1968 r. przerywa studia z powodu wcielenia do kleryckiej jednostki wojskowej w Bartoszycach. Służbę wojskową pełnił do czerwca 1969 r. Po powrocie kontynuował studia. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk ks. abpa Ignacego Tokarczuka, dnia 17.06.1972 roku.

 

Po święceniach został skierowany na placówki wikariuszowskie do Jasienicy Rosielnej (1972 – 1974 ), następnie do Zarszyna ( 1974 – 1977 ) i do parafii p.w. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie ( 1977 – 1980 )

 

W 1974 r. podjął dwuletnie studia na Sekcji Katechetycznej Instytutu Pastoralnego w Rzeszowie przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Przez cały czas pracy wikariuszowskiej katechizował dzieci i młodzież w punktach katechetycznych lub przy kościele.

 

W 1980 roku powstał nowy punkt sakralny  w parafii Zarszyn – w miejscowości Długie. W dniu 13 marca 1980 r. J.E. ks. bp Tadeusz Błaszkiewicz dokonał poświęcenia kaplicy pod wezwaniem Bł. Jadwigi Królowej. Miała przywileje kaplicy publicznej. Pierwszym duszpasterzem nowej placówki od 29 czerwca 1980 r. został ks. Stanisław Orzechowski. Dekretem Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 14. VII. 1980 r. zostaje erygowana parafia Długie.

 

Ks. Stanisław Orzechowski 02. 12. 1985 r. został wyróżniony odznaczeniem Expositorio Canonicali, a 05.03. 1993 r. przywilejem używania rokiety i mantoletu.  W 1997 roku podjął zlecone mu pełnienie obowiązków wizytatora nauki religii w dekanacie jaćmierskim.  13.04. 2006 r. został mianowany Honorowym Kanonikiem Krośnieńskiej Kapituły Kolegiackiej.

PARAFIA DŁUGIE

Parafia św. Jadwigi Królowej w Długiem – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji przemyskiej, w dekanacie Jaćmierz

 

Nabożeństwa

Poniedziałek

17:00

17:45

Wtorek

17:00

17:45

Środa

17:00

17:45

Czwartek

17:00

17:45

Piątek 17:00
Sobota

17:00

17:45

Niedziela

8:00

10:30

15:00

Media katolickie

Vatican.va - Apps on Google Play

Festiwal Niepokalanów